Siteyi Yansıt    Barkod Yazılımı    Bize ulaşın    İndir    Satın Alma    SSS    Barkod Bilgisi

Ücretsiz Çevrimiçi Toplu Barkod Oluşturucu

Ücretsiz Çevrimiçi Toplu Barkod Oluşturucu

Barkod değeri:   Barcode Data / Number

1'den 100'e kadar satır girebilirsiniz

Excel'den buraya kopyalanabilir

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

Barkod Türü:   Barcode Type

    Hangi barkod türleri var?

Barkod Boyutu:   Barcode Size

 /   Genişlik / Yükseklik   

Barkodun Altındaki Metin:   Show Text Under Barcode

Evet   Hayır   

Barkod Genişliği Uzantısı:   Stretch Barcode Width

Evet   Hayır   

Yazı Tipi / Yazı Tipi Boyutu:   Font Name / Size

 / 

Çıktı Ayarları:   Output to Images / Printing Setup

Barkod resmi oluştur  A4 kağıda yazdır  Etiket kağıdına yazdır  

Sol kenar boşluğu      Üst kenar boşluğu   Left / Top Margin

Doğrudan yazdırma seçeneği

1'den 16'ya kadar olan satırları girin ve 2*8 barkodu A4 kağıda yazdırın.

Barkodu rulo etiket kağıdına yazdırmak için 1 ila 100 satır girin.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Türkçe Yerel Web Sitesi:  http://BarcodeTr.com

Yazdırma seçeneği seçilmişse:

Bu düğmeye tıklayın, program bir yazdırma sayfası açacaktır, ardından yazdırmayı başlatmak için tarayıcının yazdırma menüsüne tıklayın.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software - Offline use, More powerful

Önerilen: Ücretsiz barkod yazılımının masaüstü sürümü

Çevrimdışı kullanım, daha güçlü işlevler

https://Free-barcode.com

Bu barkod yazılımının üç versiyonu vardır

Standart versiyon:           Ücretsiz indirme

1. Excel verilerini kullanarak basit barkod etiketlerini toplu olarak yazdırın.

2. Sıradan lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcılardan veya profesyonel barkod etiket yazıcılarından yazdırma yapabilir.

3. Etiket tasarlamanıza gerek yok, sadece basit ayarlarla barkod etiketlerini doğrudan yazdırabilirsiniz.

Profesyonel sürüm:           Ücretsiz indirme

1. Standart versiyona benzer şekilde daha karmaşık etiketler basılabilir.

2. Hemen hemen tüm barkod türlerini destekler (1D2D).

3. DOS komut satırı üzerinden çalıştırılabileceği gibi diğer programlarla birlikte barkod etiketi yazdırmak için de kullanılabilir.

Etiket tasarım sürümü:           Ücretsiz indirme

1. Karmaşık barkod etiketlerini tasarlamak ve toplu yazdırmak için kullanılır

2. Her etiket birden fazla barkod, birden fazla metin seti, desen ve çizgi içerebilir

3. İş yükünüzü en aza indirmek için barkod verilerini çeşitli etkili yöntemlerle formlara girin.

Özet:

1. Bu yazılımın kalıcı ücretsiz sürümü ve tam sürümü vardır.

2. Ücretsiz sürüm çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilir.

3. Tam sürümün işlevselliğini ücretsiz sürümde test edebilirsiniz.

4. Önce ücretsiz sürümü indirmenizi öneririz.

Barkod yazılımının ücretsiz sürümünü indir

Bu barkod yazılımının nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı adımlar

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

Barkod Teknolojisi Ve Gelişim Tarihi     

Daha fazla barkod bilgisi

Bazı yaygın barkod uygulama alanları

Bilet Doğrulaması: Sinemalar, etkinlik mekanları, seyahat biletleri ve daha fazlası, biletleri ve giriş sürecini doğrulamak için barkod tarayıcıları kullanır.

Gıda Takibi: Bazı uygulamalar yediğiniz yiyecekleri barkodlar aracılığıyla takip etmenize olanak tanır.

Envanter Yönetimi: Perakende mağazalarında ve envanterin takip edilmesi gereken diğer yerlerde barkodlar, öğelerin miktarının ve konumunun kaydedilmesine yardımcı olur.

Kolay ödeme: Süpermarketlerde, mağazalarda ve restoranlarda barkodlar, ürünlerin fiyatını ve toplamını hızlı bir şekilde hesaplayabilir.

Oyunlar: Bazı oyunlar, karakter veya öğe oluşturmak için farklı barkodları taramak gibi, barkodları etkileşimli veya yaratıcı öğeler olarak kullanır.

EAN-13 barkodu hakkında

EAN-13, süpermarketler ve diğer perakende endüstrilerinde kullanılan bir barkod protokolü ve standardı olan Avrupa Makale Numarasının kısaltmasıdır.

EAN-13, Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu UPC-A standardını temel alarak oluşturulmuştur. EAN-13 barkodu, uluslararası ihtiyaçları karşılamak amacıyla UPC-A barkodundan bir fazla ülke/bölge koduna sahiptir. UPC-A barkodu mağazalardaki malları takip etmek için kullanılan bir barkod sembolüdür. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılır. 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri [Uniform Code Council] tarafından geliştirilmiş ve 1974'ten beri kullanılmaktadır. Süpermarketlerde ürün yerleşimi için kullanılan ilk barkod sistemidir.

EAN-13, bir önek kodu, üretici kimlik kodu, ürün ürün kodu ve kontrol kodundan oluşan toplam 13 haneden oluşur. Kodlaması benzersizlik ilkesini izler ve dünya çapında tekrarlanmamasını sağlayabilir.

EAN International, EAN olarak anılır, 1977 yılında kurulan ve merkezi Brüksel, Belçika'da bulunan kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Amacı, küresel olarak birleşik emtiaları formüle etmek ve geliştirmektir. Barkod sistemi, müşterilere katma değerli hizmetler sağlar. kurumsal tedarik zinciri yönetimini optimize edin. Üye organizasyonları dünya çapında bulunmaktadır.

EAN-13 barkodları esas olarak süpermarketlerde ve diğer perakende sektörlerinde kullanılır.

EAN-13 barkodu ile UPC-A barkodu arasındaki fark nedir?

EAN-13 barkodu, UPC-A barkodundan bir fazla ülke/bölge koduna sahiptir. Aslında UPC-A barkodu, EAN-13 barkodunun özel bir durumu olarak kabul edilebilir, yani, ilk hane EAN-13 barkodunun 0.

EAN-13 barkodu, Uluslararası Makale Numaralandırma Merkezi tarafından geliştirilmiştir ve evrensel olarak kabul edilmektedir. Kod uzunluğu 13 hanedir ve ilk iki hane, ülke veya bölge kodunu temsil eder.

UPC-A barkodu Amerika Birleşik Devletleri Tekdüzen Kod Komitesi tarafından üretilir ve çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılır. Kod uzunluğu 12 hanedir ve ilk hane sayısal sistem kodunu belirtir.

EAN-13 barkodu ve UPC-A barkodu aynı yapıya, doğrulama yöntemine ve benzer görünüme sahiptir.

EAN-13 barkodu, UPC-A barkodunun bir üst kümesidir ve UPC-A barkoduyla uyumlu olabilir.

UPC kodum varsa yine de EAN'ye başvurmam gerekir mi?

Gerek yok. Hem UPC hem de EAN malları tanımlayabilir. İlki Amerika Birleşik Devletleri menşeli olmasına rağmen küresel GS1 sisteminin bir parçasıdır, dolayısıyla UPC'yi GS1 organizasyonu altında kaydederseniz küresel olarak kullanılabilir .. 13 haneli EAN barkodu yazdırmanız gerekiyorsa UPC kodunun önüne 0 sayısını ekleyebilirsiniz.

UPC-A barkodları, başına 0 getirilerek EAN-13 barkodlarına dönüştürülebilir. Örneğin, UPC-A barkodu [012345678905], EAN-13 barkoduna [0012345678905] karşılık gelir. Bunu yapmak, UPC ile Uyumluluk sağlar.

UPC-A barkodu hakkında

UPC-A, mağazalardaki ürünleri takip etmek için kullanılan bir barkod sembolüdür ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılır. 12 haneden oluşur ve her ürünün benzersiz bir kodu vardır.

1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Tekdüzen Kod Konseyi tarafından formüle edilmiş, IBM ile ortaklaşa geliştirilmiş ve 1974'ten beri kullanılmaktadır. Süpermarketlerde ürün yerleşimi için kullanılan en eski barkod sistemidir. Troys Marsh süpermarketindeki kasada UPC-A barkodu tarandı.

UPC-A barkodlarının süpermarketlerde kullanılmasının nedeni, fiyat, envanter, satış hacmi vb. ürün bilgilerini hızlı, doğru ve rahat bir şekilde tanımlayabilmesidir.

UPC-A barkodu 12 haneden oluşur, ilk 6 hanesi üretici kodunu, son 5 hanesi ürün kodunu, son hanesi ise kontrol basamağını temsil eder. Bu sayede sadece Süpermarket kasasındaki barkodu taramanız gerekiyorsa, ürün fiyatını ve envanter bilgilerini hızlı bir şekilde edinebilir ve süpermarket satış elemanlarının iş verimliliğini büyük ölçüde artırabilirsiniz.

UPC-A barkodu ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarında kullanılırken, diğer ülke ve bölgeler EAN-13 barkodlarını kullanıyor. Aralarındaki fark, EAN-13 barkodunun bir ülke koduna daha sahip olmasıdır.

Code-128 barkodu hakkında

Code-128 barkodu, 1981 yılında COMPUTER IDENTICS tarafından geliştirilmiştir. Değişken uzunlukta, sürekli bir alfanümerik barkoddur.

Code-128 barkodu boş alan, başlangıç ​​işareti, veri alanı, kontrol karakteri ve sonlandırıcıdan oluşur. Farklı karakter kümelerini temsil edebilen A, B ve C olmak üzere üç alt kümesi vardır. Ayrıca başlangıç ​​karakterlerinin, kod seti karakterlerinin ve dönüştürme karakterlerinin seçimi yoluyla çok düzeyli kodlama elde etmek için de kullanılabilir.

Rakamlar, harfler, semboller ve kontrol karakterleri de dahil olmak üzere 128 ASCII karakterin tamamını kodlayabilir, böylece bilgisayar klavyesindeki tüm karakterleri temsil edebilir.

Çok seviyeli kodlama yoluyla yüksek yoğunluklu ve verimli veri gösterimi elde edebilir ve herhangi bir yönetim sisteminde otomatik tanımlama için kullanılabilir.

EAN/UCC sistemi ile uyumludur ve malın depolama ve taşıma birimi veya lojistik birimine ait bilgileri temsil etmek için kullanılır. Bu durumda GS1-128 olarak adlandırılır.

Code-128 barkod standardı, Computer Identics Corporation [ABD] tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. 128 ASCII kod karakterinin tamamını temsil edebilir ve bilgisayarlarda kolay uygulama için uygundur. Bu standardın formüle edilmesinin amacı, barkodu geliştirmektir. kodlama verimliliği ve güvenilirliği.

Code128 yüksek yoğunluklu bir barkoddur. Karakter setlerinin üç versiyonunu [A, B, C] ve farklı veri tipine ve uzunluğuna göre başlangıç ​​karakterlerinin, kod seti karakterlerinin ve dönüştürme karakterlerinin seçimini kullanır. , en uygun kodlama yöntemini seçin. Bu, barkodun uzunluğunu azaltabilir ve kodlama verimliliğini artırabilir. Ayrıca Code128, barkodun güvenilirliğini artırabilen ve yanlış okumayı veya kaçırılan okumayı önleyebilen kontrol karakterlerini ve sonlandırıcıları da kullanır.

Code-128 barkodu işletmelerin iç yönetiminde, üretim süreçlerinde ve lojistik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta ulaşım, lojistik, giyim, gıda, ilaç, medikal gibi endüstriler olmak üzere birçok uygulama senaryosuna sahiptir. teçhizat.

QR Kodu Hakkında

QR-Code, 1994 yılında Japon şirketi Denso Wave'den Masahiro Harada liderliğindeki bir ekip tarafından, orijinal olarak otomobil parçalarını işaretlemek için kullanılan barkodu temel alarak icat edildi. Birden fazla veri elde edebilen iki boyutlu bir matris barkoddur. kullanır.

QR-Code, tek boyutlu barkodlarla karşılaştırıldığında aşağıdaki avantajlara sahiptir:

QR-Code, tek boyutlu çizgiler yerine iki boyutlu kare matris kullandığından daha fazla bilgi depolayabilir. Tek boyutlu barkodlar genellikle yalnızca düzinelerce karakter depolayabilirken, QR-Code binlerce karakter depolayabilir.

QR-Code sayılar, harfler, ikili karakterler, Çince karakterler vb. gibi daha fazla veri türünü temsil edebilir. Tek boyutlu barkodlar genellikle yalnızca sayıları veya harfleri temsil edebilir.

QR-Code, dört konumlandırma işaretine sahip olduğundan ve her açıdan taranabildiğinden daha hızlı taranabilir ve tanınabilir. Tek boyutlu barkodların genellikle belirli bir yönden taranması gerekir.

QR-Code, kısmen kaybolan veya gizlenen verileri kurtarabilen hata düzeltme yeteneklerine sahip olduğundan hasara ve parazite karşı daha dayanıklıdır. Tek boyutlu barkodların genellikle bu tür yetenekleri yoktur.

İki boyutlu barkodlar ile tek boyutlu barkodlar arasındaki fark esas olarak kodlama yönteminde ve bilgi kapasitesinde yatmaktadır. İki boyutlu barkodlar, daha fazla bilgi depolayabilen ve daha fazla veri türünü temsil edebilen iki boyutlu bir kare matris kullanır. Tek boyutlu barkodlar tek boyutlu çizgiler kullanır, yalnızca az miktarda bilgi depolayabilir ve yalnızca sayıları veya harfleri temsil edebilir.İki boyutlu barkodlar ile tek boyutlu barkodlar arasında tarama hızı, hata düzeltme gibi başka farklar da vardır. yetenekler, uyumluluk vb.

QR-Code tek iki boyutlu barkod değildir. Prensip olarak, iki boyutlu barkodlar iki kategoriye ayrılabilir: matris ve istiflenmiş. Yaygın iki boyutlu barkod türleri şunlardır: Data Matrix, MaxiCode , Aztec, QR -Code, PDF417, Vericode, Ultracode, Code 49, Code 16K vb. farklı alanlarda farklı uygulamaları var.

Tek boyutlu barkod temel alınarak geliştirilen iki boyutlu barkod, tek boyutlu barkodun kıyaslayamayacağı avantajlara sahiptir. Taşınabilir bir veri dosyası olarak henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, Ekonominin ve hızla gelişen bilgi teknolojisinin etkisiyle, 2D barkodların benzersiz özellikleriyle birleştiğinde, çeşitli ülkelerde yeni 2D barkod teknolojisine olan talep her geçen gün artıyor.

 
 
 
 

Telif Hakkı(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

Teknik Destek

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014