मिरर साइट    बारकोड सॉफ्टवेअर    संपर्क    डावनलोड करचें    खरेदी    FAQ    बारकोड ज्ञान

Free Online Bulk Barcode Generator - Output to Png Image Files - Print Barcodes to A4 or Label Paper

मुक्त ऑनलायन बॅच बारकोड जनरेटर

बारकोड मोल:   Barcode Data / Number

तुमी 1 ते 100 ओळी दाखोवंक शकतात

एक्सेलांतल्यान हांगा कॉपी करूं येता

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

बारकोड प्रकार:   Barcode Type

    खशे बारकोड प्रकार आसात?

बारकोड आकार:   Barcode Size

 /   रुंदी / उंचाय   

बारकोडा सकयल मजकूर:   Show Text Under Barcode

होय   ना   

बारकोड रुंदायेचो विस्तार:   Stretch Barcode Width

होय   ना   

फॉन्ट/फॉन्ट आकार:   Font Name / Size

 / 

आउटपुट सेटिंग्ज:   Output to Images / Printing Setup

बारकोड प्रतिमा तयार करात  A4 पेपराचेर छापचें  लेबल पेपराक छापचें  

डावें मार्जिन      वयले मार्जिन   Left / Top Margin

प्रत्यक्ष मुद्रण पर्याय

1 ते 16 ओळी दाखयात आनी A4 कागदाचेर 2*8 बारकोड छापचो.

रोल लेबल पेपराचेर बारकोड छापपाखातीर 1 ते 100 ओळी दाखयात.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Submit To Generate Barcodes

मुद्रण पर्याय निवडला जाल्यार:

हें बटण क्लिक करात, प्रोग्राम मुद्रण पान उगडटलो, मागीर मुद्रण सुरू करपाक ब्राउझराच्या मुद्रण मेनूचेर क्लिक करात.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software – Offline use, More powerful

शिफारशी: मुक्त बारकोड सॉफ्टवॅराची डेस्कटॉप आवृत्ती

ऑफलायन वापर, चड बळिश्ट कार्यां

https://Free-barcode.com

ह्या बारकोड सॉफ्टवॅराच्यो तीन आवृत्त्यो आसात

मानक आवृत्ती:           मुक्त डाउनलोड

1. एक्सेल डेटा वापरून सादी बारकोड लेबलां बॅच प्रिंट करात.

2. तो सादारण लेसर वा इंकजेट प्रिंटरांक, वा वेवसायीक बारकोड लेबल प्रिंटरांक छापूंक शकता.

3. लेबलां डिझायन करपाची गरज ना, फकत सादी मांडावळी, तुमी बारकोड लेबलां थेट छापूं येतात.

व्यावसायीक आवृत्ती:           मुक्त डाउनलोड

1. मानक आवृत्ती प्रमाण, चड जटिल लेबलां छापूं येतात.

2. चड करून सगळ्या बारकोड प्रकारांक (1D2D) समर्थन करता.

3. तो DOS आदेश ओळींतल्यान चालीक लावंक मेळटा, आनी बारकोड लेबलां छापपाखातीर हेर कार्यावळींवांगडाय वापरूं येता.

लेबल डिझायन आवृत्ती:           मुक्त डाउनलोड

1. जटिल बारकोड लेबलां डिझायन करपाक आनी बॅच प्रिंट करपाक वापरतात

2. दर एका लेबलांत जायते बारकोड, मजकूराचे जायते संच, नमुने आनी ओळी आसूं येतात

3. तुमचो कामाचे भार उणो करपाक बारकोड डेटा वेगवेगळ्या कार्यक्षम रितीन फॉर्मांत दाखयात.

सारांश:

1. ह्या सॉफ्टवॅराक कायमस्वरूपी मुक्त आवृत्ती आनी पुराय आवृत्ती आसा.

2. मुक्त आवृत्ती चडशा वापरप्यांच्यो गरजो भागोवंक शकता.

3. तुमी मुक्त आवृत्तींत पुराय आवृत्तीची कार्यक्षमताय चांचणी करूंक शकतात.

4. आमी तुमकां पयलीं फुकट आवृत्ती डाउनलोड करपाची शिफारस करतात.

बारकोड सॉफ्टवॅराची फुकट आवृत्ती डाउनलोड करात

हो बारकोड सॉफ्टवॅर कसो वापरचो हाचेर सविस्तर पावलां

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

बारकोड तंत्रज्ञान आनी ताचो विकास इतिहास     

अधिक बारकोड गिन्यान

इन्व्हेंट्री वेवस्थापनांत बारकोडाचो उपेग

मालाची पावती: मेळिल्ल्या वस्तूंचेर बारकोड स्कॅन करून मालाचे प्रमाण, प्रकार आनी दर्जो बेगीन आनी अचूकपणान नोंद करूं येता आनी खरेदी ऑर्डरांकडेन जुळोवंक मेळटा.

शिपिंग: भायर वचपी मालाचेर बारकोड स्कॅन करून, मालाचे प्रमाण, गंतव्य आनी स्थिती बेगीन आनी अचूकपणान नोंद करूं येता आनी विक्री ऑर्डरांकडेन जुळोवंक मेळटा.

वखार हालयप: माल आनी वखार सुवातींचेर बारकोड स्कॅन करून, तुमी मालाची हालचाल आनी सांठो बेगीन आनी अचूकपणान नोंद करूंक शकतात, आनी इन्व्हेंट्रीची म्हायती अद्ययावत करूंक शकतात.

सामुग्री: वखारांतल्या मालाचेर बारकोड स्कॅन करून, तुमी मालाचे प्रत्यक्ष प्रमाण आनी प्रणाली प्रमाण बेगीन आनी अचूकपणान तपासूंक शकतात, आनी विसंगती सोदून काडूंक आनी सोडोवंक शकतात.

उपकरण वेवस्थापन: उपकरण वा साधनाचेर बारकोड स्कॅन करून उपकरण वा साधनाचो वापर, दुरुस्ती आनी परत येवप बेगीन आनी अचूकपणान नोंद करूं येता, आनी लुकसाण वा नुकसान आडावंक मेळटा.

ईएएन-13 बारकोडा विशीं

EAN-13 हो युरोपीय लेख क्रमांकाचे संक्षेप आसून, सुपरमार्केट आनी हेर किरकोळ उद्देगांत वापरतात तो बारकोड प्रोटोकॉल आनी मानक.

EAN-13 अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी स्थापन केल्ल्या UPC-A मानकाच्या आदाराचेर स्थापन केल्लो आसता of international applications .UPC-A बारकोड हें बारकोड चिन्न आसून ताचो उपेग फकत अमेरिकेंत आनी कॅनडांत जाता १९७४ सावन तो सुपरमार्केटांत उत्पादन वसणुकेखातीर वापरिल्ली सगळ्यांत आदली बारकोड पद्दत आशिल्ली.

EAN-13 हातूंत उपसर्ग कोड, निर्मात्याची वळख कोड, उत्पादन आयटम कोड आनी तपासणी कोड आसता, वट्ट 13 अंक ताचें एन्कोडींग खाशेलपणाच्या तत्वाक पाळो दिता आनी संवसारभर ती परत परत जावची ना हाची खात्री करूंक शकता.

ईएएन इंटरनॅशनल, जाका ईएएन अशें म्हण्टात, ही १९७७ वर्सा स्थापन जाल्ली आनी तिचो मुखेल कार्यालय बेल्जियमांतल्या ब्रुसेल्स शारांत आसा उद्देगीक पुरवण साखळी वेवस्थापनाक अनुकूल करपाक ताचीं वांगडी संघटना संवसारभर आसात.

EAN-13 बारकोड मुखेलपणान सुपरमार्केट आनी हेर किरकोळ उद्देगांत वापरतात.

 
 
 
 

कॉपीराइट(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

तांत्रिक आदार

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014